Monthly Archives: Tháng Mười Một 2015

Những dấu chân Asin

Dấu mùa đông trong tay áo
Từ mùa hè năm trước
Thỏ thẻ dưới gót chân
Một Asin tan nát

Em đứng trên ban công
Hứng mùa đông từ đống phân chim
Đợi những cơn gió
Thổi cô đơn vào tóc
Em thổi vào mắt tôi phủ bụi mờ

Dấu chân in trên những vũng lầy
In trên cát lún
In trên những mặt hồ và biển lặng

Dấu chân in trong gió
Những dấu chân Asin

Advertisements