Monthly Archives: Tháng Năm 2014

Dưới mái nhà tôi

Bố tôi Lạc Long, Rồng thần biển
Mẹ tôi bà Âu Cơ, từ núi sa xuống tận cửa sông.
Triều dâng mẹ tôi trôi ra biển
Nơi bố tôi tắm gội mổi chiều

Bà Âu cơ một mình trôi ra biển
Gieo trứng vào tính túy Thần Long

Chúng tôi lũ nòng nọc đứt đuôi
năm mươi đứa, năm mươi đứa ra tòa li dị
Mẹ về núi Bố đưa tôi về biển
Bóng mẹ vừa khuất qua đầu dốc
Bóng bố tôi đã hóa thuồng luồng.

Đứt đuôi, anh em mọc chân tay
năm mươi đứa rủ nhau lên bờ
có mười đứa rủ nhau lên núi cao
20 đứa ở lại vùng đồng bằng
20 đứa quay về bên bờ biển.
Tôi nặn mồ hôi cho mặn thêm mùi muối
anh kéo thuyền chài cho rám cả làn da
đứa em tôi tỳ tay đan lưới
bên bờ biển tôi vùi mình xuống cát
ướp đất cha, đất mẹ tôi sinh ra
cho thân thể ngày một tôi cường ráng
sinh ra ở đây anh em sống ở đây
và có chết xin được nằm xuống đấy
bố tôi Thần Long, mẹ tôi bà Âu Cơ trên núi.

Biển buổi chiều phủ bóng mái nhà tôi

Advertisements