Monthly Archives: Tháng Sáu 2012

rock’n’roll

rơi xuống sàn nhà những mảnh rock’n’roll

thả tôi rơi xuống sau  ngày dài  thiêu đốt

tôi trần truồng nằm nghe chúng rơi xuống

những mảnh rock’n’roll tinh khiết tan chảy

như một đêm hè tan chảy 

tôi trần truồng với rock’n’roll

Advertisements